Udvalg

På denne side finder du en oversigt over de forskellige udvalg i klubben, og de mange aktiviteter, der som en stor del af arbejdet med et godt social netværk, finder sted i klubben.

Arbejdet i de forskellige udvalg er baseret på frivillige, der yder en for klubben uundværlig indsats. Se mere om udvalgene og klubberne i den alfabetiske oversigt herunder.


Baneservice

For at sikre at spillet på banen fungerer tilfredsstillende, for såvel medlemmer som gæster, udføres der i Ikast Golf Klub jævnlig baneservice. Alle skal ved spil på 18 huls banen og 9 huls banen efterkomme baneservice anvisninger. Baneservice er med til at sikre alle en god oplevelse på golfbanen.

Baneservice vil bl.a. tjekke:

  • At medlemmerne har synligt gyldig årsmærke
  • At greenfee spillere har synlig greenfee kvittering
  • At hver spiller på 18 huls banen anvender eget udstyr
  • At spillere medbringer pitchfork
  • At spillegrupper, der tydeligvis er langsommere end efterfølgende, lukker igennem og dermed sikrer et godt spilletempo.

Baneservice vil bl.a. påtale overtrædelser som:

  • Unødigt langsomt spil.
  • Manglende genplacering af græstørv.
  • Manglende rivning og genplacering af riverne i bunkers.
  • Manglende opretning af nedslagsmærker.
  • Påklædning der falder uden for almindelige golfnormer.

Baneservice har kompetence til at påtale manglende overholdelse af ovenstående regler, og forlange disse overholdt. Spillere, der nægter at efterleve henvisninger fra baneservice, kan bortvises.

BANESERVICEN UDFØRES AF FRIVILLIGE MEDLEMMER

 

Baneudvalg

Formand:
Andreas Lehmann
Send mail:
Mobil: 40 63 13 12

Bent Kildsgaard
Mobil: 20 28 02 88

Frank Niebuhr
Mobil: 40 52 67 77

Chef Greenkeeper:
Claus Nielsen
Send mail:
Mobil: 40 75 62 66

Begynderudvalg

Begynder 2017

Her på begynderudvalgets sider vil du løbende kunne følge med i de muligheder vi tilbyder.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte et af medlemmerne i begynderudvalget.

Har du ideer, forslag o.lign. til begynderudvalgets sider her, så kontakt:

Johnny Kaxe

mobil: 42 74 05 27

email:johnnykaxe@gmail.com 

 

Eliteudvalget

 

 

John Kristenen
Formand
Mobil 60 18 44 26
Send mail

Lars Søgaard
Kasserer
Mobil: 20 94 66 80 

Handicapudvalg i Ikast Golf Klub

Jan Moth Iversen
30 25 86 72

Preben Wadt
61 66 08 95

Henvendelser vedrørende skønsmæssig ændring af handicap, skal ske til dette udvalg.
Regulering i 2017 foregår iflg. skema herunder.

 

 

Nye handicapregler fra 1. januar 2016
Læs mere HER (Engelsk udgave)

Juniorudvalg

Hanne Lisa Pedersen:
broholmparken@gmail.com

John Moeslund:
JM@jmdata.dk

Træner:Lars Holm Larsson:
tlf.: 23419552
larsholmlarsson@hotmail.com

 

JUNIORUDVALGET ORIENTERER

Læs mere om juniorafdelingen på facebook under Ikast Golfklub Junior.

Her opdateres løbende med arrangementer og info om træning.

På juniorsiden samarbejder vi igen i år med Tullamore Golf Club, så hvis du er medlem i en af klubberne, kan du deltage i begge klubbers træning.

Som junior spiller du ligeledes gratis i begge klubber.

 

Træningstider 2017

Tirsdage kl. 17.00-19.00 Ikast Golfklub (Træner Simon Henneberg)

Torsdage kl. 16.30-18.30 Tullamore Golf Club (Træner Jacob Nordestgaard)


Træningen er om torsdagen opdelt i børnegolf den første time og juniorgolf den næste time.

Træningen starter op den 18. april og ellers følger vi skolernes feriekalender med opstart efter sommerferien den 8. august. 

Som junior kan du deltage i forskellige turneringer i andre golfklubber uanset handicap og erfaring. Ikast Golfklub betaler for din matchfee ved deltagelse i kredsturneringer, JDT og ranglisteturneringer.

I løbet af sæsonen vil der blive arrangeret interne fredagsmatcher, hvor forældre og søskende kan deltage i match og spisning.

 

Hvis du mener, at golf kunne være noget for dig, er du velkommen til at prøve to ugers gratis træning, før du beslutter dig. Vi har golfudstyr, som du kan låne i starten.

Regeludvalg

Regeludvalget i Ikast Golf Klub

 

Formand:

Jan Moth Iversen

mobil: 30258672

Send mail

 

Knud A Larsen

Send mail

 

Jesper E Jensen

Mobil: 20779502

 

Ændringer til golfreglerne fra 1. januar 2016

Ændringer på DANSK

Ændringer på ENGELSK med billeder.

 

 

 

 

Sponsorudvalg
Turneringsudvalg

TURNERINGSUDVALG 2017:

Jørn Klok (Formand)
40 37 47 66
jklok@hotmail.dk

Per Cassøe
22 60 28 25

Michael Holgaard
40 97 68 46

 

;